اخبارجدید اپل

تعمیر آیفون با برنامه Self Service Repair

تعمیر آیفون در خانه با برنامه Self Service Repair

عرضه آیفون 12 اپل

زمان عرضه آیفون 12 اپل از شایعه تا واقعیت